dekelmichraz@dekel.co.il

שירות ללקוחות ולמציעים

טלפון: 04-8145421
dekelmichraz@dekel.co.il

סוכן חכם

כניסה למערכת

הרשם עכשיו
שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

כניסת רשות

שם משתמש:
   
סיסמא:
   
זכור אותי על מחשב זה
שכחתי סיסמא

חיפוש

סוגי מכרז
הרשות המקומית
קטגוריית מכרז
מתאריך
עד תאריך
חיפוש חופשי

אצלנו זה לא היה קורה

פס"ד בתיק עע"מ 5408/12

עפ"י פסה"ד, העירייה ביקשה לדחות את המציע היחיד שהגיש הצעתו הואיל ובין היתר, כך נטען, זה נתן הצעה גבוהה ביותר נוכח הבנתו בסיור קבלנים החובה, שהוא המציע היחיד.

מציע/קבלן/ספק יקר ! סוכן חכם יאתר עבורך בזמן אמת מכרזים ע"פ תחומי עיסוקך ויעדכן אותך באמצעות הדוא"ל. השירות ניתן ללא עלות.

דחיית ערעור על החלטת ועדת המכרזים אשר בחרה בחברה אשר הניסיון המיוחס לה הוא ניסיון מנהלה.

עת"מ (מנהליים חי') 7667-04-10 Pullman Power LLC נ' חברת החשמל לישראל בע"מ, תק-מח 2010(2), 13925- ביטול החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל, אשר פסלה חברה בנימוק של ניסיון רע.

מי שבע תאגיד מים וביוב

תאגיד מי שבע הוקם בשנת 2007 בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב תשס"א - 2001.

תאגיד מי שבע הינה חברת תשתיות מתמחה, הכוללת בין מטרותיה העיקריות את הנושאים הבאים: הבטחה של שירות איכותי ואמין ברמה גבוהה; ייעוד ההכנסות ממים וביוב להשקעה בתשתיות של מים וביוב; שדרוג תשתיות המים והביוב; ניהול מקצועי ויעיל של משק המים והביוב העירוני - עם דגש על שדרוג ושיפור התשתיות והקטנת שיעורי פחת המים ופחת הגבייה במגזר העירוני.

התאגיד השלים את התהליך לקבלת תו תקן בינלאומי לאיכות ומצוינות ISO9001-2008. במסגרת התהליך התקיימו במהלך שנת 2012 מבדקים חיצוניים של בודקים בכירים מטעם מכון התקנים הישראלי שסקרו ובחנו את ממשקי התאגיד, בדגש על מערכות הבקרה בתחומי הפעילות השונים של התאגיד. בין התחומים שנבחנו - רכש והתקשרויות, הנדסה ותפעול וביטחון ובטיחות.

את המהלך לקבלת תו התקן הוביל האגף לתכנון ולפיתוח אסטרטגי. במסגרת התהליך נעשתה עבודת מטה בכלל אגפי התאגיד שכללה כתיבת נהלים, ריענון וחידוד נהלים קיימים, מבדקים פנימיים, ביצוע הדרכות וליווי שלב ההטמעה בקרב העובדים. קבלת תו התקן מהווה אסמכתא בדבר השיפורים הארגוניים המשמעותיים שבוצעו בתאגיד במהלך השנה האחרונה.

מיום הקמתו, התאגיד השקיע כ-60 מיליון ש"ח בפיתוח ובשדרוג של תשתיות המים והביוב בבאר שבע ובאופקים וכ-20 מיליון ש"ח בתכנון ובשדרוג של תחנות שאיבה בערים אלו. התאגיד ממשיך לפעול בהתמדה לשדרוג התשתיות ולצמצום פחת המים.

לצד הטיפול בתשתיות, התאגיד משקיע משאבים רבים בפיתוח ההון האנושי ובשיפור והעצמה של השירות לתושב. זאת במקביל לחיזוק הקשר עם הקהילה באמצעות פעילות בתחומי החינוך וההסברה בקרב ילדים ונוער, תושבי באר שבע ואופקים.

התאגיד אחראי כיום לאספקת המים ושירותי הביוב לכ-90,000 בתי אב ברחבי באר שבע ואופקים וכן מספק שירותי ביוב ושירותים שונים לגופים נוספים במרחב. כתאגיד מים אזורי ובהתאם לכוונת המחוקק לתת מענה אזורי לטיפול ואספקת מים וביוב, התאגיד נערך לצירוף יישובים נוספים בעתיד.